Vielse i Jesuskirken

Bliv gift i Jesuskirken

Når I bliver gift i kirken, bliver I både viet og velsignet. Det vil sige, at et kirkebryllup har juridisk gyldighed på samme måde som en vielse på rådhuset.

Men et bryllup i kirken handler i høj grad også om kristen tro, håb og kærlighed. Kirkebrylluppet foregår som en gudstjeneste med bønner, salmer, bibellæsninger, en vielsestale og velsignelsen.

Vi har fastlagte tidspunkter for vielser om lørdagen: kl. 11:30, kl. 13:00, kl. 14:30 og kl.16:00. Hvis I gerne vil vies en af ugens andre dage eller et andet sted end i Jesuskirken, skal I kontakte en af kirkens præster.

Tilmelding

Vielse

Hvis I gerne vil vies i Jesuskirken, skal I enten udfylde en formular eller sende en sikker mail til kirkekontoret.

Når datoen for jeres vielse er på plads, skal I tale med den præst, som skal vie jer. Sammen med præsten gennemgår i vielsesritualet og aftaler, hvilke salmer der skal synges.

Vigtig information

Inden vielsen skal I indhente en såkaldt prøvelsesattest. Prøvelsesattesten dokumenterer, at I opfylder betingelserne for at blive gift. I kan finde prøvelsesattesten på borger.dk. Vær opmærksom på, at prøveattesten højst må være fire måneder gammel på vielsesdagen.

I skal aflevere prøvelsesattesten sammen med navne og adresser på jeres to vidner på kirkekontoret cirka tre måneder, før I skal vies.

Kirkelig velsignelse

Hvis I er borgerligt viet, og I gerne vil have en kirkelig velsignelse af deres ægteskab, skal mindst en af jer være medlem af folkekirken.

Hvis I ønsker en kirkelig velsignelse, skal I kontakte kirkekontoret enten ved at sende en sikker mail kirkekontoret eller pr. telefon 36 30 35 79.

Når vi har aftalt dato og tidspunkt for den kirkelige velsignelse, skal I aflevere jeres vielsesattest på kirkekontoret.  Cirka 14 dage før den kirkelige velsignelse, har I en samtale sted med præsten, hvor I gennemgår ritualet og aftaler, hvilke salmer der skal synges.

Værd at vide

Her får du svar på nogle af de mest ofte stillede spørgsmål om dåb i Jesuskirken.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål der ikke er besvaret her.

Hvis du vil ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal du gøre det via borger.dk https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring

I Jesuskirken har vi særlige regler for foto og filmoptagelser, fordi vi gerne vil værne om højtideligehden og koncentrationen både ved højmesser og ved særlige begivenheder som dåb og vielse. Det er derfor besluttet, at der under gudstjenester og kirkelige handlinger i Jesuskirken må der ikke fotograferes, filmes, foretages videooptagelse eller lignende. 

I er meget velkomne til at fotografere  m. v., når bruden/dåbsfølget kommer ind og går ud. Og ved dåb kan I efter den kirkelige handling gå ind i kirken igen og fotografere ved døbefonten.

I må ikke kaste med ris/fuglefrø eller lignende efter en vielse. Men I er velkomne til at puste sæbebobler eller kaste rosenblade i stedet. Hvis I er i tvivl, er I meget velkomne til at kontakte kirkekontoret.

Hvis I kommer i bil, skal I være opmærksomme på, at der er et begrænset antal parkeringspladser på pladsen omkring kirken.

Få Jesuskirkens nyhedsbrev

Få Jesuskirkens nyhedsbrev