Medlemskab og sognebånd

Når et barn døbes, bliver det medlem af Folkekirken. 

Hvis du er døbt, og du ikke har meldt dig ud af Folkekirken, er du altså medlem af Folkekirken. Hvis du er blevet navngivet, men ikke døbt, er du ikke medlem af Folkekirken, og hvis du gerne vil være medlem, skal du døbes.

Hvis du går med tanker om at blive døbt og/eller blive medlem af Folkekirken, kan du kontakte enten kirkekontoret eller en af præsterne for at aftale dato for dåb og dåbsoplæring.

Er du døbt, men udmeldt af Folkekirken, kan du blive genindmeldt ved enhver præst ansat i Folkekirken ved enten skriftligt eller personligt at kontakte præsten, der så skal underskrive gen-indmeldelsen

Døbefont

Udmeldelse

Hvis du gerne vil melde sig ud af Folkekirken, skal du enten sende et dokument, hvor du skriver, at du vil melde dig ud med dit cpr. nummer og underskrift, eller du kan rekvirere en blanket, som du skal udfylde. Udmeldelse sker via  kirkekontoret

Hvis du er under 18 år, skal den/de, der har forældremyndigheden, underskrive udmeldelsen. Hvis du er mellem 15 – 18 år, skal du selv medunderskrive udmeldelsen.

Du kan læse mere om rettigheder i forbindelse med udmeldelse af Folkekirken her

Vær opmærksom på, at hvis du melder dig ud af Folkekirken, fraskriver du dig retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved Folkekirkens præster, såsom vielse, begravelse eller bisættelse.

Sognebåndsløsning

Hvis du gerne vil løse sognebånd til en af kirkens præster, skal du kontakte vedkommende enten pr. mail eller på telefon.

Få Jesuskirkens nyhedsbrev

Få Jesuskirkens nyhedsbrev