Dåb i Jesuskirken

Højmesse eller dåbsgudstjeneste

Dåben er det ritual, der optager et menneske i den kristne kirke og i menigheden. I dåben bliver barnet (eller den unge/voksne) velsignet og får Guds løfte om, at han vil følge det som sit eget barn med kærlighed og velsignelse.

Hvis I vil have jeres barn døbt i Jesuskirken, kan I vælge at få det døbt enten til en af vores højmesser, som er søndage kl. 10.30 eller til en af vores børnevenlige dåbsgudstjenester, som er den første lørdag i måneden kl. 10.00 eller kl. 12.00.

Hvis du er ung eller voksen og gerne vil døbes, kan du også sagtens blive det i Jesuskirken.

Døbefont Close Up

26. april 2024 kl. 14 - 19

Store dåbsdag

På Store Dåbsdag kan alle – både store og små – møde op i Jesuskirken og blive døbt.

Du/I kan komme helt som du/I er. Du/I kan komme i det tøj, du/I har lyst til eller med familiedåbskjolen. 

Tilmelding

Skal dit barn døbes?

1

Forespørgsel

For at tilmelde jer dåb, skal I enten udfylde en formular eller sende en sikker mail til kirkekontoret

2

Bekræftelse

Når I har tilmeldt jer dåben, modtager I en bekræftelse fra kordegnen.

3

Dåbsritualet

Inden dåben bliver I kontaktet af præsten, så I kan lave en aftale en tid, hvor I mødes og gennemgå dåbsritualet.

Værd at vide

Her får du svar på nogle af de mest ofte stillede spørgsmål om dåb i Jesuskirken.

Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål der ikke er besvaret her.

Hvis dit barn ikke skal døbes, skal du navngive det. Det skal du gøre det via borger.dk https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/navngivning

Hvis du vil ændre fornavn, mellemnavn eller efternavn, skal du gøre det via borger.dk https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring

I Jesuskirken har vi særlige regler for foto og filmoptagelser, fordi vi gerne vil værne om højtideligehden og koncentrationen både ved højmesser og ved særlige begivenheder som dåb og vielse. Det er derfor besluttet, at der under gudstjenester og kirkelige handlinger i Jesuskirken ikke må fotograferes, filmes, foretages videooptagelse eller lignende. 

I er meget velkomne til at fotografere  m. v., når bruden/dåbsfølget kommer ind og går ud. Og ved dåb kan I efter den kirkelige handling gå ind i kirken igen og fotografere ved døbefonten.

Hvis I kommer i bil, skal I være opmærksomme på, at der er et begrænset antal parkeringspladser på pladsen omkring kirken.

Få Jesuskirkens nyhedsbrev

Få Jesuskirkens nyhedsbrev