Musik i kirken

Musikken har altid haft høj prioritet i Jesuskirken. Kirkerummet er meget velegnet til såvel orgel- som kormusik, og med kirkens unikke Cavaillé-Coll orgel har der fra begyndelsen været en usædvanlig fin basis for al musikudfoldelse i Jesuskirken. Dette gælder bl.a. ved Jesuskirkens Sommerkoncerter i august og ved studiekoncerter med orgelstuderende fra Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Men først og fremmest er det musikken ved højmesserne, gudstjenesterne og de mange kirkelige handlinger, som er i fokus i Jesuskirken. Det afspejler sig blandt andet ved, at kirken har ni dygtige sangere i Jesuskirkens Kor, som medvirker ved højmesserne samt ved De Ni Læsninger og Adventskoncerten, og ved at  musikudfoldelsen i Jesuskirken underordner sig kirkens budskab.

Cavaillé-Coll-Orgel

Orglerne

Jesuskirken har over alteret et instrument i verdensklasse – det originale Cavaillé-Coll-orgel, som er fra 1890. Over udgangen står kirkens andet orgel, som er bygget 1993 af Jensen og Thomsen.

Organist

Sven Verner Olsen er kirkens organist, og han har været ansat siden 2012. Han er ansvarlig for musikken til gudstjenester og kirkelige handlinger samt for kirkens koncertprogram.

Kor

Kirkens Kor består af 9 sangere, som medvirker ved alle højmesser, ved kirkens adventskoncert og ved musikgudstjenesten De Ni Læsninger.

Harmonier

Kirken har en omfattende harmoniumsamling på i alt 55 instrumenter, som blev grundlagt i 1911, da brygger Carl Jacobsen skænkede kirken det første harmonium.

Orgelbygger Aristide Cavaillé-Coll

Jesuskirkens hovedorgel

Ifølge Jesuskirkens bygherre, Carl Jacobsen, skulle den musik, der blev spillet i kirken, være af højeste kvalitet. På sine rejser til Paris kunne han ikke undgå at høre klangen fra de nye orgler, der var bygget af den tids meget feterede og dygtige orgelbygger, Aristide Cavaillé-Coll.

Siden 1840’erne havde Cavaillé-Coll bygget orgler til flere af de store kirker i Paris, bl.a. Notre Dame, Saint Sulpice og Madeleine-kirken og havde gennem nytænkning og høj kvalitet skabt sig et navn som ingen anden i sin samtid. Cavaillé-Coll-orglerne fandtes efterhånden i store dele af Frankrig, men også i øvrige dele af Europa samt i Sydamerika, USA, Nordafrika og Kina! Det var derfor oplagt for Carl Jacobsen at vælge Cavaillé-Coll og dermed bringe det eneste Cavaillé-Coll-orgel i Norden til Valby.

I dag er Jesuskirkens hovedorgel berømt i orgelkredse i Danmark. Men også i Skandinavien og i orgelkredse i det øvrige Europa kender man det fine instrument, som er et af Cavaillé-Colls mest vellykkede mindre orgler og i dag står næsten intakt fra opstillingen den 6. september 1890. Orglet har 20 stemmer fordelt på Grand Orgue, Récit og Pédale.

Orglets disposition er:
GRAND-ORGUE: Bourdon 16′, Montre 8′, Flûte harmonique 8′, Bourdon 8′, Salicional 8′, Prestant 4′, Flûte douce 4′, Plein-jeu IV.
RÉCIT: Flûte traversière 8′, Viole de gambe 8′, Voix céleste 8’*, Flûte octaviante 4′, Octavin 2′, Basson-Hautbois 8′, Trompette harmonique 8′, Clairon harmonique 4′.
PÉDALE: Soubasse 16′, Basse 8′, Bourdon 8′, Bombarde 16′.
Grand-Orgue et Récit – 56 notes, Pédale – 30 notes
Tirasse Grand-Orgue, Tirasse Récit, Copula Récit/Grand-Orgue
Pédale d’expression du Récit ; Pédale d’orage
Appel/Renvoi fonds Grand-Orgue: Montre 8′, Prestant 4′ et Plein-jeu IV
Appel/Renvoi anches Récit: Trompette harmonique 8′ et Clairon harmonique 4′
*) Voix céleste 8′ blev fjernet i 1928 og erstattet af en Bourdon 8′ – men blev i 1963 rekonstrueret af Poul-Gerhard Andersen og igen i 2018 af Denis Lacorre; orglet blev senest restaureret af Denis Lacorre i 2018 med velvillig støtte fra Johan Otto Wroblewskis Fond.

Det nye orgel

Over kirkens udgang fik kirken i 1993 et nyt orgel bygget af Jensen og Thomsen efter tegning af Rolf Graae, intoneret som et syd-/mellemtysk barokorgel. Det har 16 stemmer samt 3 transmissioner fordelt på Hovedværk, Positiv og Pedal.

HV:
Bordun 16′
Principal 8′
Spidsfløjte 8′
Oktav 4′
Superoktav 2′
Mixtur IV
Cornet V (D)
Trompet 8′ (B/D)

PED:
Principalbas 16′
Oktavbas 8’*
Oktavbas 4’*
Basun 16′ **
Trompet 8’*

POS:
Bordun 8′
Quintadena 8′ ** (fra c)
Fløjte 4′
Tværfløjte 2′
Quint 1 1/3′
Vox humana 8′ (B/D)

* – transmissioner fra HV

** – pibemateriale fra Starup-orglet i Garnisons Kirke, indsat 1994

Omfang: C-g3; C-f1.
Registerdeling: h/c1. Kopler: POS-HV, HV-PED. Kanaltremulant for hele orglet. Temperering: Valotti. Dobbelt faltebælg. Mekanisk traktur og registratur; sløjfevindlader.

Kororglet

På gulvet overfor prædikestolen står kirkens lille kororgel.
Det er formentlig bygget af Jens Gregersen o. 1840 og har 3 stemmer.

Cavaille-Coll-oregel med martyrfrise

Organist

Jesuskirkens organist og kantor er Sven Verner Olsen, som blev ansat 1.1.2012.

Sven Verner Olsen er ansvarlig for musikken i Jesuskirken og Sognegården, herunder ledelse af Jesuskirkens kor.

Kor

Jesuskirkens Kor består af 9 sangere (SSSAATTBB), som medvirker ved højmesserne i Jesuskirken.

Desuden medvirker koret ved Jesuskirkens Adventskoncert og ved musikgudstjenesten De ni Læsninger.

Sven Verner Olsen organist

Harmoniumsamling

Jesuskirken har en omfattende harmoniumsamling på i alt 55 instrumenter.

Samlingens første instrument er et amerikansk, såkaldt Reed Organ, skænket til Jesuskirkens Sakristi af Brygger Carl Jacobsen i 1911.

Indenfor de seneste årtier er der kommet mange harmonier til, både instrumenter fra Danmark og fra Belgien, Tyskland, Frankrig, Sverige og USA.

Samlingens instrumenter er fordelt på kirkens pulpiturer og i kirkens kælder. Undtaget er det fine Hofberg-kunspilsharmonium fra omkring 1920, som med sin placering på gulvet i kirkens kor benyttes ved morgengudstjenester og mindre andagter.

En oversigt over samlingens instrumenter kan ses her:

JESUSKIRKENS HARMONIUMSAMLING

Få Jesuskirkens nyhedsbrev

Få Jesuskirkens nyhedsbrev