Personregistrering

Døbefont Close Up

Fødsel og faderskab

Jordemoderen anmelder fødslen direkte til kirkekontoret. Er I gift, skal I ikke foretage jer noget, og kirkekontoret sender elektronisk besked om fødslens registrering til jeres e-boks.

Hvis I ikke er gift, skal faderskabet anerkendes ved at indgive en Omsorgs- og Ansvarserklæring. Dette skal I gøre på www.borger.dk senest 28 dage efter fødslen.

I får besked om registrering af faderskan i e-boks af kirkekontoret. 

Navngivning

Jeres barn skal have et navn senest skes måneder efter, at det er blevet født. Hvis jeres barn skal døbes, sker navngivningen normalt i forbindelse med dåben.

Hvis jeres barn ikke skal døbes, eller hvis I ønsker at navngive det før dåben, skal I navngive deres barn via www.borger.dk.

Kirkekontoret sender efterfølgende elektronisk besked om navnets registrering til jeres e-boks.

Navneændring

Du kan søge om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn via www.borger.dk. Der er et administrations- og ekspeditionsgebyr på 513,00 kr. for navneændringer. Gebyret refunderes ikke, uanset om navnet kan eller ikke kan godkendes.

Bliver din navneændring godkendt, modtager du automatisk en bekræftelse i din e-boks. Hvis du ønsker en ny navneattest, kan du få den ved at henvende dig til kirkekontoret (husk at medbringe billed-ID) eller på www.borger.dk. Hvis din ansøgning bliver afvist, får du en e-mail fra kirkekontoret med informationer om anke- og klagemuligheder.

Navneændring på bryllupsdagen​

Det er gratis at ændre navn bryllupsdagen og til og med tre måneder efter vielsen har fundet sted. I skal søge om navneændring på www.borger.dk.

Når navneændringen er gået igennem, får I besked i e-boks.

Hvis I ønsker en ny dåbsattest, skal I henvende jer på kirkekontoret. Husk at medbringe billed-ID.

Få Jesuskirkens nyhedsbrev

Få Jesuskirkens nyhedsbrev