Menighedsrådsvalg 2024

Vi har brug for dig

I november 2024 er der menighedsrådsvalg – også i Jesuskirken. Ved sidste valg for fire år siden kom der en del nye kræfter til menighedsrådet, og selvom flere gerne vil fortsætte i rådet, er der også nogle ledige pladser.  

Som menighedsrådsmedlem er du med til at drive kirken, og du har indflydelse på, hvordan livet i og omkring kirken skal udfolde sig. Højmessen er ugens højdepunkt i Jesuskirken, og det værner menighedsrådet om sammen med det rige musikliv. De seneste år har menighedsrådet også arbejdet på at styrke menighedslivet mellem søndagene med et bredt udvalg af aktiviteter og nye gudstjenesteformer.  

Vi vil gerne fortsætte den gode arbejde i kirken og sætte nye tiltag i gang. Derfor har vi brug for dig!  

Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du kan komme til orienteringsmøde i sognegården den 14. maj kl. 18-19 i Sognegården på Skovbogårds Alle 11.

Ellers er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformand Kathrine Hyldgaard Gamst på telefon 20 19 74 56 eller mail moc.l1719285923iamg@1719285923pheni1719285923rhtak1719285923.

Du kan læse mere om, hvordan menighedsrådsvalget foregår her 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2024

DET PRAKTISKE

Arbejdet i menighedsrådet

Menighedsrådet sætter retningen for kirkens arbejde, og medlemmerne er valgt for en firårig periode. Overordnet er opgaverne at lede og administrere kirkens daglige drift og aktiviteter. 

Ud over menighedsrådsmøderne er der også opgaver i forbindelse med aktiviteter, udvalg,  møder i sognet og lignende. 

Menighedsrådsarbejdet handler om at gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale folkekirke. 

Menighedsrådet har ansvar for: 

  • Kirkelivet
  • Kulturarven – kirkebygninger og arealer
  • Kirkegården og begravelser
  • Personaleledelse
  • Kirkens økonomi

Hvem kan stille op?

Hvis du er over 18 år og medlem af Folkekirken, har du mulighed for at blive valgt ind i et menighedsråd.

I dag kan folkekirken bruges på mange forskellige måder, og det er ikke et krav, at man er fast kirkegænger for at stille op til menighedsrådsvalget.

Menighedsrådsarbejdet er som udgangspunkt frivilligt arbejde uden aflønning.

 

Sådan stiller du op

Menighedsrådsvalgene i Danmark foregår ved valgforsamlinger – også i dit lokale sogn – den 17. september 2024.

Hvis du er over 18 år og medlem af  folkekirken, kan du møde op på valg forsamlingen og stille op til valget. 

Den 14. maj 2024 er der  orienteringsmøde om valget.

 

Få Jesuskirkens nyhedsbrev

Få Jesuskirkens nyhedsbrev