Indkaldelse til årsmøde i Jesuskirkens Menighedssamfund

Tirsdag den 21. maj kl. 18.30-21 i Sognegården

Der indkaldes hermed til årsmøde i Menighedssamfundet ved Jesuskirken.

Dagsordenen er følgende:

1)                   Valg af dirigent
2)                   Godkendelse af dagsorden
3)                   Formandens beretning
4)                   Regnskab
5)                   Valg til bestyrelsen 
6)                   Eventuelt

Der vil ved årsmødet være mulighed for at betale årsbidrag fra medlemmer, og man er velkommen til at tage eventuelle nye medlemmer med. Årsmødet er berammet til at tage ca. 1 time, hvorefter vi, kl. 19.30, vil spise et lettere traktement sammen.

På bestyrelsens vegne
Frank Bjørn Christensen

Tilmelding til Frank Bjørn Christensen senest d. 10. maj på mail kd.mk1721259660@cbf1721259660

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Få Jesuskirkens nyhedsbrev

Få Jesuskirkens nyhedsbrev