Udgivet fre d. 22. maj 2020, kl. 12:53

Renoveringen af Jesuskirkens facader er stort set færdig. Der resterer kun isætning af enkelte formsten og rensning af sandstensfigurerne på kirkens nordgavl. Disse arbejder vil blive udført fra mindre stilladser, eventuelt rullestilladser.

Valby Sogns Menighedsråd

Kategorier Aktuelt