Udgivet fre d. 22. maj 2020, kl. 12:53

Renoveringen af Jesuskirkens facader er stort set færdig. Der resterer kun isætning af enkelte formsten og rensning af sandstensfigurerne på kirkens nordgavl. Stilladset ved Jesuskirkens nordfacade bruges af Nationalmuseets stenkonservatorer, som skal renovere inskriptionen på nordfacaden og rense figurerne på facaden og taget. Stilladset er højere end det tidligere stillads og har en helt anden konstruktion.

Vi glæder os meget til at se det færdige resultat!  

Valby Sogns Menighedsråd

Kategorier Aktuelt