Udgivet tir d. 11. feb 2020, kl. 15:16

Stilladser omkring Jesuskirken  

Renoveringen af Jesus Kirkens murværk er nu ved at være afsluttet.   Alle murværkets mørtelfuger er blevet fjernet og erstattet af frisk mørtel.   Alle murværkets teglsten er blevet undersøgt og udskiftet, såfremt de var   nedbrudte / slidte. Renoveringen af facaderne er nu gået ind i sin sidste fase: Facaden mod nord – ud mod Valby Langgade. Derfor er der nu blevet opsat stillads ved Kirkens hovedindgang. Følgende skal gøres:
*Fortsat fjernelse af mørtelfuger og nedbrudte sten. Mørtlen erstattes af frisk – nedbrudte sten vil blive erstattet af nye.
*Inskriptionen over den ydre forhal skal renses, nymales og opforgyldes.
*Figurerne i gavlen er blevet meget snavsede i årenes løb. De skal renses skånsomt, så de også fremtræder rene og fine.

Valby Sogns Menighedsråd, Februar 2020  

Kategorier Aktuelt