Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Højmessen i Jesuskirken

Klokkeringning

Meddelelser

Bedeslag

Præludium/introitus

Indgangsbøn
Læses af kordegnen

1. salme (menigheden står op under salmen)

Kyrie
Præsten: ”Herre, Gud Fader i himlen!” 
Menigheden: ”Forbarm dig over os!”

Præsten: ”Herre Jesus, vor Frelsermand!
Menigheden: ”Forbarm dig over os!”

Præsten: ”Herre Helligånd, vort lys og vor trøst!” 
Menigheden: ”Forbarm dig over os!”

Gloria
Præsten: ”Ære være Gud i det højeste!
Menigheden: ”Og fred på jorden, i mennesker velbehag.”

Vi love, vi prise og takke dig,
al æren skal dig tilhøre,
o Herre, Gud Fader i Himmerig,
for kærlighed du os mon gøre!
Du alle ting har i vold og magt,
det alt må frem, som er din agt,
thi frygte vi ingen fare.

Hilsen
Præsten: ”Herren være med jer!
Menigheden: ”Og Herren være med dig!”

Kollekt
Præsten beder indledningsbønnen
Menigheden: ”Amen!”

Bibellæsning (menigheden står op under læsningen)

2. salme

Evangelielæsning (menigheden rejser sig)
Præsten: ”Dette hellige evangelium skriver evangelisten …”
Menigheden: ”Gud være lovet for sit glædelige budskab.”

Evangeliet læses.
Menigheden: ”Amen!”

Credo - Trosbekendelsen
Præsten: ”Lad os bekende vor kristne tro.

Alle synger:
Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen.
Vi tror på Gud Fader, den Almægtige, himlens og jordens skaber.
Vi tror på Jesus Kristus, hans enbårne Søn, vor Herre,
som er undfanget ved Helligånden, født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus, korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget, på tredje dag opstanden fra de døde,
opfaret til himmels, siddende ved Gud Faders, den Almægtiges,
højre hånd, hvorfra han skal komme at dømme levende og døde.
Vi tror på Helligånden, den hellige, almindelige kirke,
de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse
og det evige liv.
Amen, amen, amen!
(menigheden sætter sig)

3. salme

Prædiken

Lovprisning
Kirkebøn
Den apostolske velsignelse (menigheden står op under velsignelsen)

Motet - synges af koret

4. salme

Nadver
Præsten: ”Opløft jeres hjerter til Herren! Lad os prise hans navn!
Vi takker og lover dig, Gud Fader almægtige, ved Jesus Kristus, vor Herre.
Du skabte himlen og hele dens hær, jorden og alt, som er derpå.
Liv og ånde giver du os, mætter os daglig af din fylde.
Derfor vil vi med hele din menighed på jorden og i himlen,
i kor med alle engle, synge din herligheds lovsang.

Sanctus
Menigheden:
”Hellig, hellig, hellig er Herren, Gud den Almægtige.
Himlen og jorden er fuld af din herlighed.
Hosianna i det højeste!”

Præsten: ”Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn.
Menigheden: ”Hosianna i det højeste!”

Agnus Dei
O Guds lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd;
forbarm dig over os!

O Guds lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd;
forbarm dig over os!

O Guds lam uskyldig,
du, som bærer verdens synd;
forlen os din fred!
Amen.

Præsten beder nadverbønnen.
Menigheden: ”Amen!”

Fadervor
Alle beder højt:
”Fader vor, du som er i himlene!
Helliget vorde dit navn, komme dit rige,
ske din vilje som i himlen således også på jorden;
giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.
Thi dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen!”

Indstiftelsesordene (menigheden står op under læsningen)

Uddeling

Fredsønske og bortsendelse
Efter sidste nadverbord synges sidste vers af den salme, koret har sunget under nadveren = 5. salme på nummertavlen.

Dåb (menigheden rejser sig)

Dåbsbarnet/-børnene bæres ind

1. dåbssalme (menigheden sætter sig)

Forbøn for dåbsbarnet/børnene
Skriftlæsning (menigheden rejser sig)
Dåb
Velsignelse
Fadervor (menigheden sætter sig)
Faddertiltale
2. dåbssalme

Kollekt
Præsten beder slutningsbønnen.
Menigheden: ”Amen!”

Hilsen (menigheden rejser sig)
Præsten: ”Herren være med jer!”
Menigheden: ”Og Herren være med dig!”

Den aronitiske velsignelse
Præsten lyser velsignelsen.
Menigheden: ”Amen, amen, amen!”

6. salme (menigheden står op under salmen)

Udgangsbøn
Læses af kordegnen

Postludium/exitus