Nu går fredagsmøderne i gang igen. De afholdes, medmindre andet er angivet, i sognegården hver den 1. og 3. fredag i måneden fra klokken 14 til 16.

Fredag den 2. september
"Fader vor, Shellhuset er sprængt i luften!
Foredrag ved sogne- og orlogspræst Martin Corfix, som har været konsulent på filmen "Hvidstensgruppe 2 - de efterlade". 

Foredraget handler om to danske præster; sømandspræsten Sophus Boas og legationspræst Aksel Jeppesen fra Dansk Kirke i Udlandet, der virkede i Tyskland under 2. verdenskrig og med foldede hænder, list og snustobak opsporede mange af de bortførte danske, som sad glemt og gemt i tysk fangenskab – og gav dem nyheder indflettet i bøn.

Fredag den 16. septebmer: Besøg på Carlsberg
Fredag den 16/9 tager fredagsmødet ud af huset, for den dag står den på udflugt til Carlsberg. Besøget på Carlsberg byder på rundvisning i det nye hovedkvarter, og selvfølgelig vil vi også høre om forholdet mellem Carlsberg og Jesuskirken.

Vi mødes kl. 14 ved indgangen til Carlsberg Hovedkvarteret, J.C. Jacobsens Gade 1.

Tilmelding til dette arrangement er nødvendig. Tilmeld jer på hsb@km.dk

Fredag den 7. oktober
Læselyst
Der findes læsegrupper i mange afskygninger og mange måder at læse sammen på. I Jesuskirken har vi gruppen Læselyst for unge, hvor vi læser tekster sammen på en ny måde. Men det skal ikke kun være de unge, der får tilbuddet.

​Til dette fredagsmøde får I mulighed for at snuse til, hvordan det foregår. Helle Selma Harbsmeier Brøgger er vores læseguide. Og hun er i øvrigt også kirkens nye kirke- og kulturmedarbejder.

Læs mere om Jesuskirkens læsegruppe for unge her.

Fredag den 21. oktober
"Søværnets Dykkertjeneste"
Foredrag ved orlogskaptajn Lars Møller, chef for Søværnets Dykkertjeneste.

Der ligger mellem 4000 og 6000 miner i de danske farvande, og det er Søværnets Dykkertjeneste, der tager sig af ammunitionsrydning. Derfor er der døgnet rundt, året rundt et beredskab, der står til rådighed for mange forskellige opgaver. Det kan være bortsprængning af opfiskede miner fra fiskernes bundtravl eller ilanddrevet ammunition og eksplosive genstande. Eller håndtering af sennepsgas, som efter 2. verdenskrig blev dumpet af Sovjetunionen øst for Bornholm.

Derudover har tjenesten også opgaver for civile myndigheder som for eksempel eftersøgningsopgaver for politiet i forbindelse med undersøgelser af gerningssteder og sporsikring.

Fredag den 4. november
"Finkultur og mangfoldighed - 60 års dansk kulturpolitik"
Foredrag ved Poul Bache, tidl. afdelingschef i Kulturministeriet, direktør i Kunststyrelsen og Kulturstyrelsen og forfatter til bogen "Finkultur og mangfoldighed - 60 års dansk kulturpolitik".

Poul Bache fortæller om dansk kulturpolitik fra oprettelsen af Kulturministeriet i 1961 frem til i dag med fokus på den konkrete lovgivning, politikkens betydning for kulturlivet og debatten på Christiansborg og i medierne. Og om skiftende kulturministres bestræbelser på at balancere hensynet til finkultur og mangfoldighed – og hvordan man gennem tiden har tolket armslængdeprincippet: at kulturen skal støttes, men ikke styres af staten.

Fredag den 18. november
"Troldetæmmeren - billedhugger Niels Hansen Jacobsen"  

Museumsdirektør Teresa Nielsen, Vejen Kunstmuseum, kommer på besøg for at fortælle om billedhuggeren Niels Hansen Jacobsen (1861-1941). Det er ham, der har modelleret "En Trold, der vejrer Kristenkød". Her får vi bl.a. fortællingen om de tre trolde - den ved Jesuskirken, den i haven bag Glyptoteket og den i Troldespringvandet foran Vejen Kunstmuseum. 

Museet var billedhuggerens hjem fra 1924 til hans død i 1941, men fra 1892 til omkring 1902 var han bosat i Paris. Netop dér afholdtes i 2020 en stor udstilling om Niels Hansen Jacobsen. Blandt de mange danske indlån til udstillingen var Trolden fra Jesuskirken. Billedfortællingen kommer til at handle om billedhuggerens historie, udstillingen i Paris og hans museum i Vejen, der netop er genåbnet ovenpå nybyggeri, der har gjort museet omtrent dobbelt så stort med plads til meget mere af samlingen med fokus på kunsten i tiden omkring 1900.

2.december
Julemiddag

Vi afslutter sæsonen med en hyggelig og traditionel julemiddag i sognegårde.

NB! Vi mødes klokken 12