Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse

Vielse i Jesuskirken
Ønsker I at blive viet i Jesuskirken, eller vil I gerne have kirkelig velsignelse af et borgetligt indgået ægteskab, skal I henvende jer til kirkekontoret via dette link. Når vi har modtaget jeres henvendelse, kontakter vi jer for at aftale en dato for vielse. 

I skal selv kontakte den præst, som skal stå for jeres vielse og aftale dato for en samtale, hvor I gennemgår vielsesritualet og aftaler, hvilke salmer der skal synges.

Vi har fastlagte tidspunkter for vielser om lørdagen: kl. 11:30, kl. 13:00, kl. 14:30 og kl.16:00, men hvis I gerne vil vies en af ugens andre dage eller et andet sted end i Jesuskirken, skal I kontakte en af kirkens præster.

I kan finde kontaktoplysninger på kirkens præster her

Inden vielsen
Inden vielsen skal I indhente en såkaldt prøvelsesattest. Prøvelsesattesten skal dokumentere, at I opfylder betingelserne for at blive gift. I kan finde prøvelsesattesten på borger.dk. Vær opmærksom på, at prøveattesten højst må være fire måneder gammel på vielsesdagen.

I skal aflevere prøvelsesattesten sammen med navne og adresser på jeres to vidner på kirkekontoret cirka tre måneder, før I skal vies.
 

Kirkelig velsignelse
Hvis I er borgerligt viet, og I gerne vil have en kirkelig velsignelse af deres ægteskab, skal mindst en af jer være medlem af folkekirken. Hvis I ønsker en kirkelig velsignelse, skal I kontakte kirkekontoret på mail eller telefon 36 30 35 79.

Når vi har aftalt dato og tidspunkt for den kirkelige velsignelse, skal I aflevere jeres vielsesattest på kirkekontoret.  Cirka 14 dage før den kirkelige velsignelse, har I en samtale sted med præsten, hvor I gennemgår ritualet og aftaler, hvilke salmer der skal synges.

Navneændring
Det er gratis at ændre navn til og med tre måneder efter, at jeres vielse har fundet sted. Jeres navneændring behandles i det sogn,  hvor I bor, men I skal søge om navneændring via borger.dk

Hvis I gerne vil have, at navneændringen er gyldig fra den dag, I bliver viet, skal I søge om navneændring senest 15 dage før vielsen.

Hvis I ønsker en ny dåbs- eller fødselsattest, kan I bestille den på borger.dk.