Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ind- og udmeldelse af Folkekirken

Børn der døbes i Folkekirken bliver medlemmer i forbindelse med dåben. Er du navngivet uden dåb og derfor ikke medlem af Folkekirken, men gerne vil være dette, skal indmeldelsen ske ved dåb.

Henvend dig til Kirkekontoret for at aftale dato for dåben eller kontakt én af Jesuskirkens præster. Derefter vil du gennemgå en dåbsoplæring sammen med præsten inden dåben. Når du så er blevet døbt, får du en fødsels- og dåbsattest, som erstatter din fødsels- og navneattest. Er du døbt, men udmeldt af Folkekirken, kan du blive genindmeldt ved enhver præst ansat i Folkekirken ved enten skriftligt eller personligt at kontakte præsten, der så skal underskrive gen-indmeldelsen. Derefter får du en ny fødsels- og dåbsattest. 

Udmeldelse af Folkekirken skal ske skriftligt til bopælssognet* enten pr. brev med cpr.nr. og underskrift eller på en blanket, der fås ved henvendelse til kirkekontoret*. Er man under 18 år, underskriver den/de, der har forældremyndigheden. Er man mellem 15 - 18 år, skal man medunderskrive udmeldelsen. Der kan ikke udmeldes flere i samme brev/på samme blanket. Der kan også benyttes dette link: https://www.borger.dk/samfund-og-rettigheder/Medlemskab-af-folkekirken.

Bemærk venligst, at man ved udmeldelse af Folkekirken fraskriver sig retten til at få foretaget kirkelige handlinger ved Folkekirkens præster, såsom vielse, begravelse eller bisættelse.

*Husk at undersøge, om du bor i Valby Sogn på: www.sogn.dk