For at få udleveret en (ny) attest skal man enten henvende sig personligt på kirkekontoret i ens bopælssogn* med billedID (pas, kørekort) eller bestille den på: www.personregistrering.dk - Bestil attest, hvis man har en digital signatur og NemID. Denne bestilling behandles så i bopælssognet. Når man har bestilt sin attest digitalt, får man besked i sin E-boks eller attesten tilsendt via almindelig post. Bopælssognet* kan findes på: www.sogn.dk - Find dit sogn. Man kan også bestille attesten via www.borger.dk med digital signatur og NemID.

Attesterne kan også fås på Engelsk.

Ønsker man yderligere oplysninger på sig selv, kan man søge på: www.personregistrering.dk - under Registerindsigt.

Eller via www.borger.dk - https://www.borger.dk/familie-og-boern/navne-og-navneaendring/attester

PAPIRBREVE KAN VÆRE OP TIL 5 DAGE UNDERVEJS.


Der må ikke udstedes attester ved henvendelser pr. telefon eller mail. Man må kun få udleveret oplysninger på sig selv. Ellers er det slægtsforskning og det foregår på Landsarkivet. 

Det forudsættes, at man er fødselsregistreret eller døbt i Danmark, hvis man får brug for en fødsels- og navne/dåbsattest eller at det drejer sig om en vielsesattest for en kirkelig vielse foretaget i en Dansk sognekirke. Er man flyttet til udlandet, skal man henvende sig til kirkekontoret i det sogn, man sidst har haft Dansk Folkeregisteradresse i.