Møder 2019: Torsdage kl. 15.00 - 17.30 i Sognegården: Den 10/10 og den 21/11. Der er offentlig adgang.

Formand: Trine Smith, Vægterstræde 3, 2791 Dragør, tlf. 32 94 85 20 mail: tbs@jesuskirken.dk


Næstformand: Jørgen Lilje-Jensen  

                                                                               

Kirkeværge: Anne Lise Bøttker

 

Kai Wöldike Bested


Kontaktperson: Elin Edlund Andersen  

 

 Kirsten Damgaard Madsen


 

Kasserer: Jette Viborg Sørensen 

Lisbet Martensen Rasmusssen 

Bente Doctor Jacobsen 

Bjørn Rahr Bek (fotografen er på vej)

suppleanter:

Tine Berg Krogstrup 

Ingrid Lauridsen


 

Kirkens præster, Frank Bjørn Christensen, Hanne Rosenberg og Sørine Gotfredsen er ligeledes medlemmer af Menighedsrådet. Deres billede kan se under "Kirkens personale".