Allerede i 1879 havde Carl Jacobsen erhvervet et stort stykke af Valbygårds jorder i den hensigt at bygge en kirke til det kirkeløse Valby. Med stiftelsen af Ny Carlsberg Kirkelegat i 1883 med en kapital på 250.000 kr. og med ministeriets godkendelse i 1885 påbegyndtes opførelsen samme år efter arkitekt Vilhelm Dahlerups tegninger.

Carl var ikke noget dybt religiøst menneske, men var fra sin ungdom optaget af Jesu to naturer: den guddommelige og den menneskelige. Den første forstod han ikke noget af; men den sidste, især Frelserens eksempel og ord, fascinerede ham. Han fortalte selv: ”Da den tanke opstod hos mig engang at yde min skærv til forherligelsen af Frelseren ved at bygge en kirke, lå det mig nærmest at hellige denne mindet om menneskenes søn og kaldte den derfor ”Jesuskirken”. Og om kirkens udseende: ”Jeg ønskede at ligesom i de oldkristelige kirker skulle alle ornamenter og søjleportaler være forskellige. Der måtte ikke være to ens og søjlerne skulle være af forskellig farvet granit. Det var let for Dahlerups uudtømmelige fantasi at opfylde disse fordringer, og hans tegninger havde min fulde tilfredshed. ”

Endvidere lød den bundne opgave på, at kirken skulle have runde buer og dekorationerne være inspireret af motiver fra Ravenna, som Carl allerede i 1862 var blevet bjergtaget af. En rejse han gentog sammen med Ottilia i 1884. Hun delte i rigt mål sin mands begejstring for de detaljerede og farverige mosaikudsmykninger. 

Da kirken den 15. november 1891 under stor bevågenhed blev indviet af biskop Fogh var det ikke bare Carl og Ottilias drøm om at bygge en kirke i Valby, der skulle overgå alle andre kirker i København i skønhed, der gik i opfyldelse. Familiebegravelsen i krypten under kirkens kor var allerede taget i brug og indviet i januar måned samme år.

I to dobbeltsarkofager hviler her hhv. Carls forældre J.C. Jacobsen (1811-87) og Laura (1819-1911) og Carl Jacobsen (1842-1914) og Ottilia (1854-1903). Endvidere hviler her de 4 af Carl og Ottilias 8 børn, der døde som små.

Kirkens tårn ”Alftårnet” kom til i 1895.

Blandt de kunstnere, som Carl Jacobsen lod repræsentere i kirken, kan nævnes: billedhuggerne F. Hammeleff, J. A. Jerichau, Ludvig Brandstrup, S. Sinding og P. Tenerani samt maleren A. Jerndorff.

Kirkens unikke franske Cavaillé-Coll orgel fra 1890 er placeret i kirkens kor på orgelpulpituret.

Hjertelig tillykke til os alle sammen med Jesuskirkens 125-års jubilæum!