Foto- og filmoptagelser til TV/film og lignende:

Ansøgninger om foto- og filmoptagelse i Jesuskirken skal rettes skriftligt til kirkekontoret på mailadressen: valby.sognvalby@km.dk minimum en uge før optagelsen skal finde sted.
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af det ønskede forløb samt en beskrivelse af den sammenhæng, optagelsen indgår i. Desuden skal ansøgningen indeholde kontaktoplysninger til en kontaktperson.
Menighedsrådet tager herefter stilling og besvarer alle ansøgninger skriftligt.

Fotografering i forbindelse med dåb:

Under gudstjenester og kirkelige handlinger i Jesuskirken må der ikke fotograferes, filmes, foretages videooptagelse eller lignende. Denne henstilling har udelukkende til hensigt at skabe den fornødne højtid og koncentration over gudstjenesten og den kirkelige handling. Derfor: Ved barnedåb i Højmessen kan fotografering m. v. foretages ved døbefonten efter gudstjenesten.

 

Fotografering i forbindelse med vielse:

Under gudstjenester og kirkelige handlinger i Jesuskirken må der ikke fotograferes, filmes, foretages videooptagelse eller lignende. Denne henstilling har udelukkende til hensigt at skabe den fornødne højtid og koncentration over gudstjenesten og den kirkelige handling. Derfor: Ved vielse kan der fotograferes m. v., når bruden kommer ind og når parret går ud. Der må ikke kastes med ris/fuglefrø el. lign. efter vielsen.

Venlig hilsen,
Valby Sogns Menighedsråd