Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse

Man kan blive viet i Folkekirken, når enten brud, brudgom eller begge er medlem af Folkekirken.
Henvendelse angående vielse rettes i god tid til Kirkekontoret via en formular under menupunktet "Vielse". Her aftales dato og tidspunkt for vielsen.
Før vielsen kan finde sted, skal parret desuden hos bopæls-kommunen have indhentet en prøvelsesattest, som dokumenterer, at de opfylder betingelserne for at blive gift.
Den dag, hvor vielsen finder sted, må prøvelsesattesten højest være 4 måneder gammel.
Prøvelsesattest samt navne og adresse på parrets to vidner afleveres på kirkekontoret ca. 3 måneder før den aftale vielsesdato.
Ca. 14 dage før vielsen finder en samtale sted med præsten, hvor man gennemgår vielsesritualet, vielsens forløb og aftaler, hvilke salmer der skal synges. Brudeparret skal selv kontakte præsten.

Kirkelig velsignelse
Et borgerligt viet ægtepar kan få en kirkelig velsignelse af deres ægteskab, når mindst én af parterne er medlem af folkekirken. Henvendelse ang. kirkelig velsignelse rettes til kirkekontoret på telefon 36 30 35 79. Her aftales dato og tidspunkt for den kirkelige velsignelse. Vielsesattest afleveres på kirkekontoret forud for handlingen. Ca. 14 dage før den kirkelige velsignelse finder en samtale sted med præsten, hvor man gennemgår ritualet og aftaler, hvilke salmer der skal synges.

Under gudstjenester og kirkelige handlinger i Jesuskirken må der ikke fotograferes, filmes, foretages videooptagelse eller lignende. Denne henstilling har udelukkende til hensigt at skabe den fornødne højtid og koncentration over gudstjenesten og den kirkelige handling. Derfor: Ved vielse kan der fotograferes m. v., når bruden kommer ind og når parret går ud. Der må ikke kastes med ris/fuglefrø el. lign. efter vielsen.

Venlig hilsen
Valby Sogns Menighedsråd

 

Navneændring på bryllupsdagen

Navneændring på bryllupsdagen er gratis til og med 3 måneder efter vielsen har fundet sted.
Man skal søge via www.borger.dk hvor man skal logge ind med sin NEMID. Det lokale kirkekontor sender en attestation af navneændring til vielsesmyndigheden elektronisk. Når vielsesmyndigheden har registreret vielsen, sender kirkekontoret besked til ansøgerens e-boks.
Ønsker man en ny dåbsattest, skal man henvende sig med billedID til sit lokale kirkekontor efterfølgende.