Så er syningen af Jesuskirkens nye kortæppe i gang!

Lørdag den 25. maj kl. 10 mødte 30 brave kvinder op til søsætning at dette store projekt: 1 million sting og 3 års arbejde ligger forude!

Vi indledte med morgenmad, en sang og praktisk vejledning. 

Efter pligtig håndvask, gik vi alle til syrammerne til instruktion i den korrekte måde at sy – og herunder ikke mindst den korrekte måde at fæste ender på.

Første sting blev faktisk allerede syet et par dage i forvejen af daglig leder for Selskabet for Kirkelig Kunst brodøse Lizzi Damgaard.

Lørdag gik vi for alvor i gang: Alle skulle prøve at sy. Der blev talt og diskuteret, studeret og grint. Alle var ivrige og entusiastiske.

Således kom vi i gang med kortæppet. Den store glæde og det enorme engagement tegner godt for vores flotte, nye tæppe.


Tak for en dejlig dag. Vi ses på systuen!

De varmeste hilsner fra kortæppeudvalget.

Kirsten