Sæsonen er slut - vi ses til en ny sæson  til september

- kristendommen i Europa efter 1. verdenskrig

 

Baggrund

Første verdenskrig blev afsluttet for 100 år siden i 1918, og krigen fik enorm betydning for udviklingen i Europa. Også i forhold til kirke og kristendom. Den blodige begivenhed berøvede ikke blot kontinentet en stor del af den mandlige befolkning, men også den største tillid til det fortsatte fremskridt i optimismens og teknologiens navn. Og tilmed banede den vej for den næste verdenskrig.

I denne sæson af Jesuskirkens Aftenhøjskole ser vi på forholdet mellem kristendom og krig, de kirkelige retninger efter krigen, de totalitære ideologiers kristendomskritik, indflydelsen på kirkekunsten, kvindernes stilling og udviklingen i grænselandet i Sønderjylland. Første verdenskrig blev en milepæl i europæisk historie, og også i kirkelig forstand har en stor del af forståelsen af de nutidige forhold et udspring her.

 

Program

  Torsdag den 27. september 2018 kl. 19.30
  "Kristendom og krig" 
  Carsten Selch Jensen -  Dr. theol., Københavns Universitet


Da Thor rejste sig, og de gamle Guder vågnede til den sidste Kamp mod den hvide Krist.
Nogenlunde sådan beskrev Johannes Jørgensen det, han opfattede som selve kernen i den 1. Verdenskrig – det var ikke en kamp mellem folk og nationer, men derimod en åndelig krig mellem et hedensk barbari (Tyskland) og en kristen civiliseret verden (primært de katolske lande, Belgien, Frankrig og Italien). Denne karakteristik af krigen finder man i tidsskriftet Klokke Roland fra 1916, der kommer tæt på at tolke verdenskrigen som en hellig krig for den sande kristendom imod hedenskabet.
Gennem hele kirkens historie har teologer og kirkefolk været optaget af spørgsmålet om, hvorvidt det overhovedet var foreneligt med grundforestillingerne i Kristendommen at argumentere for det legitime i at føre krig. Med udgangspunkt i Klokke Roland og andre propagandaskrifter omkring 1. Verdenskrig vil vi i dette foredrag se nærmere på, hvorledes forestillingerne om en hellig og retfærdig krig udviklede sig op gennem kirkens historie fra de ældste menigheder og helt frem til det 20. århundrede, hvor disse forestillinger følgelig også kom til at præge krigsretorikken omkring den 1. Verdenskrig.

 

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30   

Den tidligere annoncerede foredragsholder har meldt afbud.

Det er med stor glæde, at vi byder velkommen til

  Rasmus Markussen - Sognepræst og cand. theol.
   som vil holde foredraget
  "Mellem tiderne. Grundrids af den tidlige dialektiske teologi"

 
Rasmus Markussen vil tale om den teologiske udvikling på baggrund af de dramatiske bevægelser i Europa efter 1. verdenskrig. 

 

 

   Torsdag den 22. november kl. 19.30   

   "Kirken og den sociale indsats efter 1918"
   Helle Christiansen - Chef for Kirkens Korshær

 

Helle Christiansen, chef for Kirkens Korshær siden 2011, er citeret for at have sagt, at Kirkens Korshær udfører et arbejde som slet ikke burde være nødvendigt i det danske velfærdssamfund. Samtidig konstaterer hun, at det er en kendsgerning, at uligheden i samfundet vokser, og at flere mennesker får færre muligheder både for sig selv og deres børn. ”Det hænger ikke sammen”, siger hun.
Kirkens Korshær blev grundlagt i 1912 i skyggen af industrisamfundet i København som et byfænomen og har siden da udviklet sig til en landsdækkende hjælpeorganisation, der med udgangspunkt i de folkekirkelige værdier udfører socialt arbejde i Danmark. Blandt socialt udsatte mennesker, hjemløse, misbrugere, psykisk syge, ensomme og fattige børnefamilier.
Korshæren driver varmestuer, herberger, væresteder og rådgivningstjenester i 29 byer i hele landet. Med 14 korshærspræster, 450 ansatte og ca. 9000 frivillige, der er med til at sikre driften af 250 genbrugsbutikker, er Kirkens Korshær i dag solidt funderet. Som kirkelig hjælpeorganisation og i høj grad også som talerør for samfundets mest udsatte mennesker.

 

   Torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.30
   "Kirken og krigen i kunsten"
   Carsten Bach-Nielsen - Teolog, lektor i kirkehistorie ved Aarhus 
   Universitet

Første Verdenskrig var et chok, der bragte kunstnerne på nye veje, og i Frankrig reagerede Willumsen kraftigt i sin kunst på erfaringen med vold mellem mennesker. Efter krigen fik vi på den ene side en minde- og erindringskultur for de faldne, og på den anden side inddrog nogle kunstnere kristendommen som det absolutte og forpligtende. Mens præsten Anton Laier i Hjallerup arbejdede med cementen, tog Jais Nielsen i København det kristne budskab til sig, og i begges universer er volden og forræderiet stærkt tematiseret. Under optakten til Anden Verdenskrig er det i høj grad teaterscenen, der benyttes til debatten om ideologierne, og spørgsmålet er, om kristendommen på dette tidspunkt er del af billedkunstnernes refleksioner over det kommende uvejr.


   Torsdag den 28. februar kl. 19.30
   "Grænselandet efter krigen"
    Bertel Haarder - Medlem af Folketinget for Venstre og tidligere
    minister

Bertel Haarder er sønderjyde af fødsel, opvokset ved Flensborg Fjord og havde en tysklærer, der var med i Første Verdenskrig. Han finder det begrædeligt, at kendskabet til konsekvenserne af denne krig ikke er større. Der faldt flere danske sønderjyder i Første Verdenskrig end i de meget omtalte slesvigske krige, og sønderjyderne kan ikke dele opfattelsen af, at der har været fred i Norden i 200 år. Krigens aftryk er tydeligt. Den tyskvenlige neutralitetspolitik har bidraget til det danske mindreværdskompleks og småstatsmentaliteten, der stadig præger os så dybt. Første Verdenskrig har været med til at forme grænselandet i både folkelig, kirkelig og national forstand. 

 

   Torsdag den 28. marts kl. 19.30
   "Kirken og kvinderne - en succeshistorie"
    Pia Fris Laneth - Politolog og journalist

 

Kun en enkelt biskop, Odenses Hans Øllgaard, ville præstevie de første kvinder i 1948. Resten af biskopperne var arge modstandere af hunkøn i pibekrave. Siden har den brede strømning inden for Folkekirken radikalt ændret opfattelse af relationen mellem kønnene og kirken, og af ægteskab, sex og familieliv. I dag er halvdelen af folkekirkens præster kvinder.
Det er en ligestillingssucces uden sidestykke – som menighedsrådene har banet vejen for gennem deres ansættelse af præster.

 

  Torsdag den 25. april kl. 19.30 i Jesuskirken
   "Carl Nielsen i ord, toner og billeder"
   Trompetist Dorthe Zielke og organist Søren Johannsen

 

Musik af Carl Nielsen med fortælling om komponisten via billeder, tekst og film på storskærm.

Carl Nielsen blev en betydelig skikkelse i det danske musikliv i mellemkrigsårene. Størstedelen af Carl Nielsens salmer og sange samt det store orgelværk Commotio, som han selv regnede som en af sine største bedrifter, er skrevet i tiden efter 1. Verdenskrig.

Billedkoncerten foregår i Jesuskirken.
Efterfølgende er der et let traktement i kirken.

 

Praktisk

 • Det er gratis at deltage i aftenhøjskolen. Tilmelding er ikke nødvendig
   
 • Man kan deltage i de enkelte møder uafhængigt af hinanden
   
 • Oplysning om eventuelle ændringer i programmet kan du finde på kirkens hjemmeside: jesuskirken.dk
   
 • Møderne finder sted i Jesuskirkens Sognegård,
  Skovbogårds Allé 11, 2500 Valby
  Undtaget er det sidste møde den 25. april 2019, som finder sted i Jesuskirken
   
 • Til møderne vil der være et traktement, som koster kr. 30,-
   
 • Vi glæder os til at se dig i Jesuskirkens Aftenhøjskole
Med venlig hilsen
Jesuskirkens Menighedssamfund