Torsdag d. 24. november 2022, Kl. 19:30 til kl. 21:30

"Before the Flood - profetien om de sidste tider hos Bob Dylan" ved Anders Thyrring Andersen, mag.art. i litteraturhistorie, §2-teolog og sognepræst ved Vor Frue Kirke i Aarhus.

I Danmark er det meget almindeligt at betegne Bob Dylan som en venstreorienteret protestsanger. Det er der ikke belæg for. Derimod står kristendommen helt centralt i hans sangskrivning. Kristendom kommer på mangfoldige måder til udtryk i Dylans univers, og vel at mærke ikke kun i den periode omkring 1980, hvor han trådte frem som erklæret kristen.

Det religiøse danner ikke bare grundlag for Dylans produktion lige fra debuten i 1962 til i dag, men udgør kernen i mange af hans sange. Igennem et meget stort antal citater fra og henvisninger til Bibelen går som en af de røde tråde i Dylans sange profetier om syndflod og dommedag – som en kritik af den sekulære modernitet.

I 2013 var Anders Thyrring Andersen medforfatter til bogen Hvor dejlige havfruer svømmer. Om Bob Dylans digtning, Syddansk Universitetsforlag, og i 2019 medforfatter til bogen A God of Time and Space. New Perspectives on Bob Dylan and Religion, Cappelen Damm Akademisk.

Aftenhøjskole
Sted Jesuskirkens Sognegård, Skovbogårds Allé 11, 2500 Valby
Pris
Gratis